Wydział Pedagogiki

Wydziałowe Komisje i Koordynatorzy

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Przewodnicząca: dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni

Członkowie:

 • prof. dr hab. Ewa Filipiak
 • dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni
 • dr Jolanta Jarczyńska
 • dr Joanna Jatkowska-sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Kadry

Przewodnicząca: dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni

Członkowie:

 • dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni
 • dr Ewa Krause
 • dr Justyna Spychalska-Stasiak- sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych:

 • dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni - przewodniczący

Członkowie:

 • prof. dr hab. Maria Deptuła
 • dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni
 • dr Maciej Jabłoński
 • mgr Karolina Nowak - sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem

Przewodnicząca: dr Elżbieta Okońska

Członkowie:

 • dr Katarzyna Ludwikowska
 • dr Adam Mroczkowski
 • dr Izabela Plieth-Kalinowska- sekretarz
 • dr Przemysław Zientkowski

Wydziałowy Koordynator ds. Programu Erasmus

 • dr Monika Lewicka

Wydziałowy Koordynator ds. Ankietyzacji

 • dr Jolanta Nowak

 

 

Operacje:
15-01-2020, 14:59
publikacja: Agnieszka Lewandowska
09-10-2020, 11:23
modyfikacja: Ewelina Szabelska