Wydział Pedagogiki

Wydziałowe Komisje i Koordynatorzy

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Przewodnicząca: dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni

Członkowie:

 • prof. dr hab. Ewa Filipiak
 • dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni
 • dr Jolanta Jarczyńska
 • dr Joanna Jatkowska-sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Kadry

Przewodnicząca: dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni

Członkowie:

 • dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni
 • dr Ewa Krause
 • dr Justyna Spychalska-Stasiak- sekretarz
 • dr Magdalena Wędzińska

Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni

Członkowie:

 • prof. dr hab. Piotr Kostyło
 • dr Maciej Jabłoński - sekretarz
 • dr Joanna Szymczak
 • dr Jolanta Jarczyńska

Wydziałowa Komisja ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem

Przewodnicząca: dr Elżbieta Okońska

Członkowie:

 • dr Katarzyna Ludwikowska
 • dr Adam Mroczkowski
 • dr Izabela Plieth-Kalinowska- sekretarz
 • dr Przemysław Zientkowski
 • mgr Aleksandra Walecka

Wydziałowy Koordynator ds. Programu Erasmus

 • dr Monika Lewicka

Wydziałowy Koordynator ds. Ankietyzacji

 • dr Jolanta Nowak

Wydziałowy Koordynator ds. Programu Mobilności studentów MOST

 • dr Monika Lewicka