Wydział Pedagogiki

Władze

Dziekan Wydziału Pedagogiki 
prof. dr hab. Ryszard Gerlach
dyżur: środa 15.00-16.30, p. 26a
tel. 52 34 19 308; 52 34 01 620
e-mail: gerlach@ukw.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni
dyżur: wtorek, godz. 8.00-9.30, p. 21
tel. 52 34 19 308
e-mail: ptrzos@ukw.edu.pl