Wydział Pedagogiki

Witamy na nowej stronie Wydziału Pedagogiki UKW!

Wydział Pedagogiki jest jedną z najstarszych i największych jednostek naszej uczelni. Początki „bydgoskiej pedagogiki” sięgają 1969 roku. Obecnie Wydział zatrudnia m.in. 16 profesorów i 40 doktorów. Dziekanem Wydziału Pedagogiki jest prof. dr hab. Ryszard Gerlach.

O Wydziale

Wydział Pedagogiki jest jedną z najstarszych i największych jednostek naszej uczelni. Początki „bydgoskiej pedagogiki” sięgają 1969 roku. Obecnie Wydział zatrudnia m.in. 16 profesorów i 40 doktorów. Dziekanem Wydziału Pedagogiki jest prof. dr hab. Ryszard Gerlach.

Atutem Wydziału Pedagogiki jest doświadczona kadra akademicka, wybitni naukowcy, specjaliści, praktycy.
Wydział Pedagogiki zapewnia kształcenia od licencjatu do doktoratu. Oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na 8 kierunkach (dostosowując ofertę do zmieniającego się rynku pracy, uruchamiając nowoczesne programy studiów):

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem MEN w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Od roku akademickiego 2000/2001 Wydział prowadzi również 4-letnie stacjonarne studia III stopnia, które umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.
Od roku akademickiego 2019/2020 uruchamiamy Szkołę doktorską w dyscyplinie pedagogika.

W ofercie dydaktycznej Wydziału Pedagogiki znajduje się także szereg studiów podyplomowych o charakterze kwalifikacyjnym i doskonalącym.

kontakt

Sekretariat Wydziału Pedagogiki
ul. J. K Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
pokój 21 i 46,
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360

Obsługa sekretariatu:
Joanna Sierek 

e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

inped@ukw.edu.pl

Ewelina Szabelska
e-mail: evped@ukw.edu.pl

Anna Brycka
e-mail: anna.brycka@ukw.edu.pl  

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek od 8.00 do 14.30
sobota w czasie zjazdów od 9.00 do 11.00