Wydział Pedagogiki

Studia III stopnia

Doktoranci i ich opiekunowie

Uczestnicy studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki wraz z opiekunami na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Kierownik studiów doktoranckich

Funkcję kierownika studiów doktoranckich pełni prof. dr hab. Roman Leppert

Regulamin

Regulamin studiów doktoranckich na UKW z 27 marca 2018 r. wprowadzony Uchwałą Senatu Nr 77/2017/2018.

Plan studiów doktoranckich

Plan studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.