Wydział Pedagogiki

Sesja Naukowa Magistrantów i Licencjantów

KONKURS NA NAJLEPSZEGO MAGISTRANTA I LICENCJANTA

W Instytucie Pedagogiki od 2013 r. organizowany jest Konkurs na Najlepszego Magistranta i Licencjanta. Konkurs jest kierowany do studentów - uczestników semiarium dyplomowego i magisterskiego w Instytucie Pedagogiki.

 

Konkurs ogłasza Dziekan Pedagogiki w ramach corocznej Sesji Naukowej Magistrantów i Licenjantów.

Celem inicjatywy jest wspieranie wyróżniających się studentów w procesie dyplomowania oraz promocja prowadzonych studenckich badań naukowych w obrębie studiowanego kierunku i specjalności.  

Główne założenia i tryb przeprowadzania konkursu określa załączony Regulamin wraz załącznikami.

 

Sesja Naukowa Magistrantów i Licencjantów - 7 czerwca 2018 r.

W szóstej edycji Komitet Naukowy pod przewodnictwem Dyrektora Instytutu Pedagogiki prof. dra hab. Ryszarda Gerlach postanowił nagrodzić najlepsze prace licencjackie i magisterskie studentów pedagogiki.

I miejsce w Konkursie na Najlepszego Licencjanta zajęła Adrianna Nowicka, temat: Mowa w Chorobie Alzheimera i demencji starczej, promotor: dr Halina Laskowska.

I miejsce w Konkursie na Najlepszego Magistranta zajęła Paulina Stróżyńska, temat: Aktywność innowacyjna nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w bydgoskich szkołach podstawowych, promotor: prof. dr hab. Ewa Filipiak. Pełna lista wyników w załączniku.

Szczegółowe informacje o osobach wyróżnionych w załączniku.

Organizatorzy serdecznie gratulują nagrodzonym studentom oraz ich Promotorom

 

Galeria zdjęć