Wydział Pedagogiki

Rady Kierunków prowadzonych na Wydziale Pedagogiki UKW:

KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:
dr hab.
Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni - przewodnicząca
Interesariusze wewnętrzni:

 • prof. dr hab. Ewa Filipiak
 • dr hab. Paweł Trzos, prof.uczelni
 • dr Izabela Plieth-Kalinowska
 • dr Katarzyna Wojciechowska- sekretarz

Przedstawiciel studentów kierunku:

 • Iga Orzechowska, jednolite studia magisterskie, IV r., stacjonarne

Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Dyrektor Przedszkola Zespół Szkół nr 29, Bydgoszcz
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37, Bydgoszcz

KIERUNEK: PEDAGOGIKA - STUDIA I i II STOPNIA
prof. dr hab. Roman Leppert - przewodniczący
Interesariusze wewnętrzni:

 • dr Jolanta Jarczyńska
 • dr Amelia Krawczyk-Bocian
 • dr Monika Lewicka
 • dr Aldona Molesztak– sekretarz

Przedstawiciele studentów kierunku:

 • Natalia Stankowska, studia pierwszego stopnia, III rok
 • Marta Woźniakowska, studia drugiego stopnia, II rok

Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Bydgoszcz
 • Dyrektor Przedszkola Zespołu Szkół nr 29, Bydgoszcz
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli, Bydgoszcz
 • Lek. med. Magdalena Zienkiewicz, NZOZ "Nowy Wilczak", Bydgoszcz

Przy radzie powołano dodatkowo zespół przedstawicieli nauczycieli akademickich z głosem doradczym:

 • dr hab. Dariusz Zajac, prof. uczelni
 • dr Tatiana Grabowska
 • dr Katarzyna Ludwikowska
 • dr Monika Gołembowska
 • dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk
 • dr Iwona Mandrzejewska- Smól

KIERUNEK: PRACA SOCJALNA - STUDIA I STOPNIA
dr hab. Halina Steinke, prof. uczelni- przewodnicząca

Interesariusze wewnętrzni:

 • dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni
 • mgr Aleksandra Walecka
 • dr Anna Rutkowska – sekretarz
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól

 Przedstawiciel studentów kierunku:

 • Dominika Modrakowska, studia pierwszego stopnia, III r., stacjonarne

 Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle, Nakło nad Notecią
 • Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, Koronowo

KIERUNEK: LOGOPEDIA - STUDIA I STOPNIA
dr Maciej Jabłoński- przewodniczący

 Interesariusze wewnętrzni:

 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
 • dr Joanna Jatkowska 
 • dr Magdalena Zając
 • dr Marta Zawichrowska - sekretarz

 Przedstawiciel studentów kierunku:

 • Aleksandra Dąbrowska, studia pierwszego stopnia, III r., stacjonarne,

 Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli,  Bydgoszcz
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, Bydgoszcz

KIERUNEK: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA I i II STOPNIA
dr Agnieszka Latoś, prof. uczelni - przewodnicząca

Interesariusze wewnętrzni

 • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. uczelni
 • dr Karolina Goede
 • dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk
 • dr Monika Gołembowska – sekretarz

Przedstawiciel studentów kierunku:

 • Jakub Kiedos, studia pierwszego stopnia, IIIr., stacjonarne
 • Emilia Gaczorek, studia drugiego stopnia, I r., stacjonarne

Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Prezes o. Bydgoszcz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
 • Dyrektor Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 • Przedstawiciele środowiska pedagogów szkolnych i wychowawców ośrodków wychowawczych i zakładów karnych

Członkowie z grupy nauczycieli akademickich z głosem doradczym:

 • dr Anna Rutkowska

KIERUNEK: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ - STUDIA I i II STOPNIA
dr Blanka Poćwiardowska- przewodnicząca

Interesariusze wewnętrzni:

 • dr Jolanta Jarczyńska
 • dr MałgorzataRębiałkowska-Stankiewicz
 • dr Marta Nikiel
 • mgr Magdalena Pluta

 Przedstawiciel studentów kierunku:

 • Natalia Stankowska, studia pierwszego stopnia II r., stacjonarne

 Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, Urzędu Miasta Bydgoszcz
 • Prezes o. Bydgoszcz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii

Członkowie z grupy nauczycieli akademickich z głosem doradczym:

 • dr Wioletta Junik

KIERUNEK PEDAGOGIKA MEDIALNA Z  NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI- STUDIA II STOPNIA

dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni- przewodnicząca

Interesariusze wewnętrzni:

 • dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni
 • dr Adam Mroczkowski
 • dr Justyna Spychalska-Stasiak - sekretarz
 • dr Aleksandra Rzyska

 Przedstawiciel studentów:

Aleksandra Kotłowska, studia drugiego stopnia, II rok

 Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • mgr Anna Holec (II LO Bydgoszcz)
 • mgr Joanna Sikora (TVP Bydgozcz)
 • mgr Ewa Dąbska (Polskie Radio PIK)