Wydział Pedagogiki

Rady Kierunków prowadzonych na Wydziale Pedagogiki UKW:

KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:
dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni - przewodnicząca
Interesariusze wewnętrzni:

 • Prof. dr hab. Ewa Filipiak
 • dr hab. Paweł Trzos, prof.uczelni
 • dr Izabela Plieth-Kalinowska
 • dr Katarzyna Wojciechowska- sekretarz

Przedstawiciel studentów kierunku:

 • Iga Orzechowska, jednolite studia magisterskie, II r., stacjonarne

Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Dyrektor Przedszkola Zespół Szkół nr 29, Bydgoszcz

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Bydgoszcz

KIERUNEK: PEDAGOGIKA - STUDIA I i II STOPNIA
dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni - przewodniczący
Interesariusze wewnętrzni:

 • dr Karolina Goede 
 • dr Jolanta Jarczyńska
 • dr Katarzyna Ludwikowska
 • dr Aldona Molesztak - sekretarz

Przedstawiciele studentów kierunku:

 • Dominika Jankowska, studia pierwszego stopnia, III rok
 • Krystian Manicki, studia drugiego stopnia, I rok

Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Dyrektor Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Bydgoszcz
 • Dyrektor Przedszkola Zespołu Szkół nr 29, Bydgoszcz
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli, Bydgoszcz
 • Lek. med. Magdalena Zienkiewicz, NZOZ "Nowy Wilczak", Bydgoszcz

Przy radzie powołano dodatkowo zespół przedstawicieli nauczycieli akademickich z głosem doradczym:

 • dr Tatiana Grabowska
 • dr Amelia Krawczyk-Bocian
 • dr Monika Gołembowska
 • dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk

KIERUNEK: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA - STUDIA I STOPNIA (3 rok)
prof. dr hab. Ewa Filipiak- przewodnicząca

Interesariusze wewnętrzni:

 • dr hab. Beata Bonna, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni
 • dr Katarzyna Wojciechowska
 • dr Joanna Szymczak - sekretarz

 Przedstawiciel studentów kierunku:

 • Martyna Nowaczewska, studia pierwszego stopnia, III r, stacjonarne

Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Zespół szkół nr 19 im. Synów Pułków, Bydgoszcz
 • Szkoła podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego, Sadki
 • Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi, Bydgoszcz

KIERUNEK: PRACA SOCJALNA - STUDIA I STOPNIA
dr hab. Halina Steinke, prof. uczelni- przewodnicząca

Interesariusze wewnętrzni:

 • dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni
 • dr Elżbieta Kościńska
 • dr Anna Rutkowska – sekretarz
 • mgr Karolina Nowak

 Przedstawiciel studentów kierunku:

 • Wiktoria Werner, studia pierwszego stopnia, III r., stacjonarne

 Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle, Nakło nad Notecią
 • Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, Koronowo

KIERUNEK: LOGOPEDIA - STUDIA I STOPNIA
dr Agnieszka Kamyk- Wawryszuk- przewodnicząca

 Interesariusze wewnętrzni:

 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
 • dr Joanna Jatkowska 
 • dr Magdalena Zając
 • dr Marta Zawichrowska - sekretarz

 Przedstawiciel studentów kierunku:

 • Magdalena Binger, studia pierwszego stopnia, III r., stacjonarne,

 Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli,  Bydgoszcz
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, Bydgoszcz

KIERUNEK: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA I i II STOPNIA
dr Agnieszka Latoś, prof. uczelni - przewodnicząca

Interesariusze wewnętrzni

 • dr Karolina Goede
 • dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk
 • dr Anna Rutkowska
 • dr Monika Gołembowska - sekretarz

Przedstawiciel studentów kierunku:

 • Michalina Nęczak, studia pierwszego stopnia, IIIr., stacjonarne

Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Prezes o. Bydgoszcz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
 • Dyrektor Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 • Przedstawiciele środowiska pedagogów szkolnych i wychowawców ośrodków wychowawczych i zakładów karnych

KIERUNEK: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ - STUDIA I STOPNIA
prof. dr hab. Maria Deptuła- przewodnicząca

Interesariusze wewnętrzni:

 • dr Wioletta Junik
 • dr Blanka Poćwiardowska
 • dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
 • mgr Szymon Borsich - sekretarz

 Przedstawiciel studentów kierunku:

 • Manuela Kujawa, II r., stacjonarne

 Przedstawiciele środowiska pracodawców:

 • Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, Urzędu Miasta Bydgoszcz
 • Prezes o. Bydgoszcz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii

Przy radzie powołano dodatkowo zespół przedstawicieli nauczycieli akademickich z głosem doradczym:

 • dr Jolanta Jarczyńska
 • mgr Alicja Potorska