Wydział Pedagogiki

Rada Naukowa Wydziału Pedagogiki

 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach,
 • prof. dr hab. Roman Leppert,
 • prof. dr hab. Ewa Filipiak,
 • prof. dr hab. Ewa Zwolińska,
 • prof. dr hab. Maria Deptuła,
 • dr hab. Przemysław Grzybowski, prof. uczelni,
 • dr hab. Anna Jakubowicz- Bryx, prof. uczelni,
 • dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni,
 • dr hab. Halina Steinke, prof. uczelni,
 • dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni,
 • dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni,
 • dr hab. Beata Bonna, prof. uczelni,
 • dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni,
 • dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni,
 • dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni,
 • dr hab. Teresa Sołtysiak, prof. uczelni.