Wydział Pedagogiki

Rada Naukowa Wydziału Pedagogiki

Przewodnicząca: dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni

Członkowie:

 • prof. dr hab. Maria Deptuła
 • prof. dr hab. Ewa Filipiak
 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach
 • prof. dr hab. Roman Leppert
 • prof. dr hab. Ewa Zwolińska
 • dr hab. Beata Bonna, prof. uczelni
 • dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni
 • dr hab. Przemysław Grzybowski, prof. uczelni
 • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni
 • dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni
 • dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni
 • dr hab. Teresa Sołtysiak, prof. uczelni
 • dr hab. Halina Steinke, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni
 • dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni

Ponadto z głosem doradczym zostały powołane:

 • dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk
 • dr Elżbieta Okońska