Wydział Pedagogiki

Praktyka pedagogiczna na kierunku Pedagogika

Regulamin Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Zarządzenie Nr 20/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

Procedura odbywania praktyki pedagogicznej na kierunku Pedagogika

Procedura odbywania praktyk pedagogicznych na kierunku Pedagogika w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Regulamin praktyk pedagogicznych na kierunku Pedagogika 

Regulamin praktyk pedagogicznych dla kierunku Pedagogika został przyjęty na posiedzeniu Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 8 stycznia 2013r. Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 od dnia 1.02.2013r. dla studiów I i II stopnia kierunku Pedagogika

 

Praktyka pedagogiczna dla studentów I roku - SYLABUS 

Praktyki pedagogiczne są obowiązkowe i wynikają z planu studiów.

Sylabus dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) kierunku Pedagogika jest dostępny również w USOSweb

 

Praktyka pedagogiczna dla studentów po I roku - SYLABUS

Praktyki pedagogiczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia są obowiązkowe i wynikają z planu studiów. 

Sylabus dla studentów cyklu kształcenia 2017-2020 jest dostępny również w sekretariacie Instytutu Pedagogiki oraz u Koordynatora przedmiotu

 

 

Funkcję Koordynatora praktyk pedagogicznych na kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogiki pełnią dr Ewa Krause oraz dr Monika Gołembowska