Wydział Pedagogiki

Pracownicy

Władze Wydziału

Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji

Katedra Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej

Katedra Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej

Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Logopedii

Katedra Pedagogiki Społecznej

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Zakład Dydaktyki