Wydział Pedagogiki

Plany: studia niestacjonarne

Plany studia niestacjonarne 2019/2020

 • 1 rok pedagogika 1 stopnia - link
 • 2 rok pedagogika 1 stopnia - animacja społeczno-kulturowa - link
 • 3 rok pedagogika 1 stopnia - resocjalizacja - link

 • 1 rok pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - link
 • 2 rok pedagogika wczesnoszkolna - link
 • 3 rok pedagogika wczesnoszkolna - link

 • 2 rok praca socjalna - link
 • 3 rok praca socjalna - link

 • 3 rok logopedia - link

 • 1 rok pedagogika 2 stopnia - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - link
 • 1 rok pedagogika 2 stopnia - resocjalizacja - link

 • 2 rok pedagogika 2 stopnia - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - link
 • 2 rok pedagogika 2 stopnia - resocjalizacja - link

Terminarz zjazdów 2019/2020

na studiach niestajonarnych na Wydziale Pedagogiki UKW w roku akademickim 2019/2020:
Terminarz (pobierz)