Wydział Pedagogiki

Pełnomocnicy Dziekana i Komisje

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Działalności Naukowej i Rozwoju Kadry:

 • prof. dr hab. Ewa Filipiak

 

Wydziałowa Komisja ds. Ewaluacji Działalności Naukowej i Rozwoju Kadry:

 • prof. dr hab. Ewa Filipiak - przewodnicząca

Członkowie:

 • dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni
 • dr Jolanta Jarczyńska
 • dr Joanna Jatkowska
 • dr Monika Nawrot- Borowska - sekretarz

.

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktu ze środowiskiem

 • dr Elżbieta Okońska

.

Wydziałowy Koordynator ds. ankietyzacji:

 • dr Katarzyna Marszałek

.

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach - przewodniczący

Członkowie:

 • prof. dr hab. Ewa Filipiak
 • dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni

 .

Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych:

 • dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni - przewodniczący

Członkowie:

 • prof. dr hab. Maria Deptuła
 • dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni
 • dr Maciej Jabłoński
 • dr Wioletta Junik - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji:

 • dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni - przewodniczący

Członkowie:

 • dr Agnieszka Latoś, prof. uczelni
 • dr Katarzyna Marszałek
 • dr Elżbieta Okońska - sekretarz