Wydział Pedagogiki

Dyżury Pracowników Wydziału Pedagogiki

Semestr letni w roku akademickim 2019/2020

Dziekan Wydziału Pedagogiki

 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach – środa:godz. 12:15-13:00, 15:00-15:45 s. 26a budynek główny

Prodziekan Wydziału Pedagogiki

 • dr hab. Paweł Trzos, profesor uczelni – wtorek 12:00-13.30, p. 21 budynek główny; wtorek 8.00-9.30, p. 21 budynek główny

Pracownicy Wydziału Pedagogiki

  • mgr Łukasz Brzeziński –czwartek godzi. 12:00-13:30 p. 43 budynek główny

  • dr Kazimierz Czerwiński – środa godz. 15.00 - 16.30, pok. 259 budynek główny

  • prof. dr hab. Maria Deptuła - czwartki godz. 10.30 - 11.15, pok. 110 pawilon; dyżur dla studentów niestacjonarnych  45 minut po zakończeniu zajęć
 •  
  • prof. dr hab. Ewa Filipiak – poniedziałek, godz. 10.30-12.00, p. 15 pawilon
  • dr Tatiana Grabowska - blok 1 środa godz. 10.00-11.30, blok 2 czwartek godz. 15.45-17.15 p. 114 pawilon

  • dr hab. Przemysław Grzybowski, profesor uczelni - wtorek 13.00-14.30, p. 137 budynek główny

  • dr Monika Gołembowska-  poniedziałek godz. 12.00-13.30 s. 238 budynek główny
  • dr Karolina Goede wtorek, godz. 9:30-11:00p. 259 budynek główny

  • dr Magdalena Harmacińska Kowalewska, środa godz. 8:30-9:15 i 16:15-17, p. 121 pawilon
  • dr Maciej Jabłoński - środa 9:30-11:00 p. 123 pawilon

  • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, profesor uczelni - piątek 12.30-14.00, p. 123 budynek główny

  • dr Jolanta Jarczyńska – wtorek parzysty godz. 10.15 - 11.00, środa nieparzysta: godz. 8.45 - 9.30 p. 108 pawilon

  • dr Joanna Jatkowska – poniedziałek godz. 16.30-18.00. p. 122 pawilon

  • dr Wioletta Junik – wtorek godz. 12.30-14.00 p.109 pawilon

  • dr Magdalena Joachimowska - urlop

  • dr Magdalena Kolber – czwartki tygodnie nieparzyste 8.00-8.30, 13.30-14.30 oraz parzyste 9.15-10.15 oraz 13.30-14.00 p. 19 pawilon

  • dr hab. Piotr Kostyło, profesor uczelni – wtorek 14:00-15:30, p. 208 budynek główny

  • dr Justyna Kosz-Szumska – wtorek parzysty godz. 11:00 – 12:30 wtorek nieparzysty: godz. 7:45 - 9:15. p. 114 pawilon

  • dr Elżbieta Kościńska – urlop zdrowotny

  • dr Ewa Krause – urlop naukowy

  • dr Amelia Krawczyk-Bocian – środa godz. 8.00-8.30, 11.00-12.00, p. 139 budynek główny

  • dr Agnieszka Latoś, profesor uczelni- poniedziałek godz. 15.00 do 16.30 s. 238 budynek główny
  • dr Monika Lewicka – poniedziałek (parzyste) godz. 9.15-10.45, p. 136 budynek główny poniedziałek (nieparzyste) godz. 10.45-12.15, p. 136 budynek główny

  • prof. dr hab. Roman Leppert - wtorek 9:30-11:00, p. 140 budynek główny

  • dr Katarzyna Ludwikowska – wtorek godz. 11:00-12:30 s. 26a budynek główny

  • dr Iwona Mandrzejewska-Smól - wtorek 11:15-12:45, p. 243 budynek główny

  • dr Katarzyna Marszałek – poniedziałek 8.00-9.30 p. 137 , p.137 budynek główny

  • dr Aldona Molesztak –wtorek, godzina 16.00- 17.30, p. 243 budynek główny

  • dr Adam Mroczkowski - wtorek parzyste, 9.30-11.00, Wtorki nieparzyste, 12.30-14.00, p. 18 pawilon

  • dr Monika Nawrot-Borowska- poniedziałek tydz.parzysty 10:30-12:00, poniedziałek tydz.nieparzysty 12:00-13:30, p. 47 budynek główny
  • mgr Karolina Nowak-wtorek, godz. 14:00-15:30, p. 237 budynek główny
  • dr Jolanta Nowak -blok 1.wtorek godz. 11.00-12.30 p.106, blok 2.wtorek godz. 14:00-15:30 p.106,

  • dr hab. Helena Ostrowicka, profesor uczelni -poniedziałek godz. 9.30-11.00, p. 19 budynek główny

  • dr Elżbieta Okońska- czwartek godz. 13:00-14:30
  • dr Izabela Plieth-Kalinowska - wtorek 13.00- 14.30 p. 114 pawilon

  • dr Blanka Poćwiardowska - środa 8.00 - 9.30 p. 108p.

  • mgr Alicja Potorska – wtorek (tygodnie parzyste) od godziny 8.30 do 9.15 i od 17.30 do 18.15
   Wtorek (tygodnie nieparzyste) od godziny 8.30 do 9.15 i od 19.00 do 19.45
   , p. 109 pawilon

  • dr Anna Rutkowska – środa 13:30 - 14:30 p. 30 budynek główny

  • mgr Aleksandra Rzyska – poniedziałek 8:00-9:30, p. 19 budynek główny

  • dr hab Teresa Sołtysiak, profesor uczelni- wtorek godz. 17.30-18.15, środa godz.13.00-13.45 sala 242 budynek główny
  • dr Justyna Spychalska-Stasiak - poniedziałek, godz. 9:00 - 10:30, sala nr 19 budynek główny

  • dr Joanna Szymczak – wtorek (tydzień nieparzysty) - godz. 9.30-11.00 wtorek (tydzień parzysty) - godz. 11.30-13.00, p.19 pawilon

  • dr hab. Renata Tomaszewska, profesor uczelni - środa godz. 10.00-11.30 p. 26a budynek główny

  • dr Magdalena Wędzińska - wtorek godz.15.45-17.15 (od 25.02) co drugi tydzień i środy godz. 10.30-12.00 (od 4.03) co drugi tydzień, p. 260 budynek główny

  • mgr Agnieszka Wierzchosławska - wtorek 13:00-14:30, p. 114 pawilon

  • dr Katarzyna Wojciechowska- środa 16:30 - 17:00 blok II, czwartek 12:30 - 14:00 blok I
  • mgr Anna Wójcik – poniedziałek 9.00-10.30, p. 114 pawilon

  • dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni – wtorki godz. 9:30-11:00, p. 206 budynek główny

  • dr Magdalena Zając- środa godz. 14:00-15:30, p. 122 pawilon  
  • dr Marta Zawichrowska- wtorek 12:30-14:00, p. 122 pawilon
  • prof. dr hab. Ewa Zwolińska - czwartek godz. 11-12:30 p. 124 budynek główny lub 107 p.