Wydział Pedagogiki

Dyżury Pracowników Wydziału Pedagogiki

Dziekan Wydziału Pedagogiki

 • dr hab. Helena Ostrowicka, profesor uczelni - poniedziałek, godz. 11:30-13:00- dyżur stacjonarny p. 22

Prodziekan Wydziału Pedagogiki

 • dr Elżbieta Okońska – poniedziałek, godz. 12:30-14:00- dyżur stacjonarny p. 20

Pracownicy Wydziału Pedagogiki
Dyżury pracowników odbywają się w formie zdalnej poprzez aplikację TEAMS

 • dr hab. Beata Bonna, profesor uczelni –czwartek, godz. 9:15-10:45
 • mgr Szymon Borsich –wtorek, godz. 9:00-10:30, kod zespołu 8newa99
 • dr Łukasz Brzeziński – wtorek, godz. 16:30-18:00
 • dr hab. Mariusz Cichosz, profesor uczelni – środa, godz. 16:30-18:00
 • dr Kazimierz Czerwiński – czwartek, godz. 12:30-14:00
 • prof. dr hab. Maria Deptuła – środa, godz. 10:15-11:45
 • prof. dr hab. Ewa Filipiak – wtorek, godz. 11.00-12.30
 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach - środa, godz. 11:30-13:00
 • dr Tatiana Grabowska – piątek, godz. 7.00-8.30
 • dr hab. Przemysław Grzybowski, profesor uczelni – poniedziałek, godz. 14:45-16:45
 • dr Karolina Goede – środa, godz. 10:45-12:15
 • dr Monika Gołembowska – poniedziałek, godz. 10:30-13:00
 • dr Maciej Jabłoński -
 • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, profesor uczelni –czwartek, godz. 10:00-11:30 p. 123dr Jolanta Jarczyńska – wtorek, godz. 9:00-10:30
 • dr Joanna Jatkowska – wtorek, godz. 14:30-16:00
 • dr Jolanta Jarczyńska- środa, godz. 10:30-12:00
 • dr Wioletta Junik – urlop zdrowotny
 • dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk –czwartek, godz. 18:00-19:30
 • dr Magdalena Kolber – poniedziałek, godz. 8.00-9.30
 • dr hab. Piotr Kostyło, profesor uczelni – wtorek, godz. 8:00-9:30
 • dr Justyna Kosz-Szumska – poniedziałek, godz. 11:30 - 13:00, kod:0x7zrea
 • dr Elżbieta Kościńska – środa, godz. 9:30-11:00
 • dr Ewa Krause – środa, godz. 9:00-10:30, kod zespołu vcm10r8
 • dr Amelia Krawczyk-Bocian – środa, godz. 14:00-15:30 (blok I), 12:00-13:30 (blok II)
 • dr Agnieszka Latoś, prof. uczelni – poniedziałek, godz. 18:00-20:00
 • dr Monika Lewicka – poniedziałek, czwartek, godz. 8.15-9.45
 • prof. dr hab. Roman Leppert – poniedzialek, godz. 10:00-11:30, kod zespołu j13dmoq
 • dr Katarzyna Ludwikowska – wtorek, godz. 8:00-8:30 oraz środa, godz. 10:00-11:00
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól - wtorek, godz. 12:30-14:00
 • dr Katarzyna Marszałek –poniedziałek, 8:00-9:30
 • dr Aldona Molesztak- czwartek, godz. 11:30-13:00, kod zespołu lqgfxtz
 • dr Adam Mroczkowski – wtorek godz. 9:00-11:00
 • dr Monika Nawrot-Borowska, profesor uczelni – poniedziałek, zamiennie co dwa tygodnie godz. 8:15-09:45, 11:15-12:45
 • dr Jolanta Nowak – wtorek, godz. 12.30-14.00, kod zespołu zxdpd2u
 • mgr Karolina Nowak – piątek, godz. 9:00-10:30
 • dr Izabela Plieth-Kalinowska – wtorek, godz.12:30-14:00
 • mgr Magdalena Pluta- wtorek, godz. 14:15- 15:45
 • dr Blanka Poćwiardowska – wtorek, godz. 8:00-8:45 oraz godz. 12:00-12:45
 • dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, profesor uczelni – środa: 17:15-19:15
 • dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz –Wtorek godz. 8.45-10.15 tygodnie nieparzyste, godz. 17.45-19.15 tygodnie parzyste
 • dr Anna Rutkowska – środa, 13:00-15:00
 • dr Aleksandra Rzyska – czwartek, godz. 10:00-11:30, kod dostępu: rz548e9
 • dr Justyna Spychalska-Stasiak – czwartek, godz. 9:00-10:30
 • dr hab. Teresa Sołtysiak, profesor uczelni – środa, godz. 16:30-18:00; kod: tf174yp
 • dr Maria Sobieszczyk – czwartek, godz. 10:00-11:30, kod: gzct2ej
 • dr hab. Halina Steinke, profesor uczelni – wtorek, godz. 13:00-14:30
 • dr Joanna Szymczak – środa, godz. 12.15-13.45, kod: x4b1czk
 • dr hab. Renata Tomaszewska, profesor uczelni – urlop zdrowotny
 • dr hab. Paweł Trzos, profesor uczelni -wtorek, godz. 8.30-10.00
 • dr Magdalena Wędzińska - środa, godz. 12:00-13:30
 • mgr Agnieszka Wierzchosławska – urlop
 • mgr Sylwia Wilczyńska - wtorek, godz. 16.00-17.30
 • dr Katarzyna Wojciechowska – czwartek, godz. 11:30-13:00
 • mgr Anna Wójcik – środa, godz. 11:00-12:30 p. 114 p.
 • dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni – środa, godz. 9:30-11:00
 • dr Magdalena Zając –
 • dr Marta Zawichrowska – piątek, godz. 16:30-18:00
 • dr Przemysław Zientkowski -poniedziałek, godz. 16.00-17.30
 • prof. dr hab. Ewa Zwolińska - wtorek, godz. 11:00-12:30 p. 107 p.