Wydział Pedagogiki

Ogłoszenia

Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych w okresie 11-27.03.2020

W związku z Zarządzeniem Nr 48/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ZAWIESZONA ZOSTAŁA KONTAKTOWA REALIZACJA WSZYSTKICH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w okresie 11-27 marca 2020 r.

Prowadzący określą zdalną formę realizacji treści zajęć, jaka w tym okresie będzie obowiązywać. Starostów oraz studentów prosi się, aby śledzili na bieżąco wiadomości w przestrzeni USOSweb i poczty elektronicznej.

Egzamin poprawkowy - Wprowadzenie do pedagogiki

Informujemy, iż egzamin poprawkowy z przedmiotu " Wprowadzenie do pedagogiki" z dr K. Marszałek  odbędzie się dnia 24 lutego o godzinie 10.00 w auli nr 17

Odwołanie zajęć na studiach niestacjonarnych w dn. 15.02.2020

W związku z pracami remontowymi związanymi z przebudową byłego gmachu Biblioteki nastąpi wyłączenie energii elektrycznej w kampusie ul. Chodkiewicza 30.
W związku z powyższym - zgodnie z decyzją Dyrektora Kolegium - zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Pedagogiki odbywające się w sobotę 15.02.2020 musiały zostać odwołane.

Egzamin poprawkowy z Andragogiki i Ustawicznej Edukacji Zawodowej Dorosłych

Informujemy, iż egzamin poprawkowy z Andragogiki i z Ustawicznej Edukacji Zawodowej Dorosłych będzie miał miejsce dnia 26 lutego (środa) o godzinie 12:00 w sali 26a.