Wydział Pedagogiki

Odwołane zajęcia

Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych w okresie 11-27.03.2020

W związku z Zarządzeniem Nr 48/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ZAWIESZONA ZOSTAŁA KONTAKTOWA REALIZACJA WSZYSTKICH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w okresie 11-27 marca 2020 r.

Prowadzący określą zdalną formę realizacji treści zajęć, jaka w tym okresie będzie obowiązywać. Starostów oraz studentów prosi się, aby śledzili na bieżąco wiadomości w przestrzeni USOSweb i poczty elektronicznej.