Wydział Pedagogiki

Kontakt

Sekretariat Wydziału Pedagogiki
ul. J. K Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
pokój 21 i 46
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360

Obsługa sekretariatu:
Joanna Sierek 

e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

Ewelina Szabelska
e-mail: evped@ukw.edu.pl

Anna Brycka
e-mail: anna.brycka@ukw.edu.pl  

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek od 8.00 do 14.00
sobota w czasie zjazdów od 9.00 do 11.00