Wydział Pedagogiki

Konferencje i seminaria

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „RODZICIELSTWO I RODZINA. (RE)KONSTRUKCJE ŻYCIA CODZIENNEGO”

Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną w Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rodzicielstwo i Rodzina. (Re)konstrukcje życia codziennego”. Konferencja naukowa odbyła się w dn. 21.09.2020 roku i objęta została honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dra hab. Jacka Woźnego oraz Dziekana Wydziału Pedagogiki prof. dra hab. Ryszarda Gerlacha. Patronat medialny konferencji sprawowały: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Czasopisma Wydziału Pedagogiki „Przegląd Pedagogiczny” i „Szkoła - Zawód - Praca”.

Kultura Innowacji w Edukacji. Konferencja naukowa

Wydział Pedagogiki, Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej - Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Zespół Dydaktyki przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową z udziałem gości zagranicznych na temat

Kultura Innowacji w Edukacji

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbędzie się 2-3 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

 

Więcej szczegółów