Wydział Pedagogiki

Studenckie Koła Naukowe

Koło Naukowe Edu Mat

Studenckie Koło Naukowe Edu Mat powstało w styczniu 2019 roku i działa przy Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Opiekunem naukowym jest dr Jolanta Nowak.

Studenckie Koło Edukacji Obywatelskiej

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Obywatelskiej utworzone zostało w 2019 roku. Opiekunem koła naukowego jest dr Karolina Goede.

Koło Naukowe Wspierania i Kreowania Rozwoju Dziecka

W Instytucie Pedagogiki UKW w 2014 r. funkcjonuje Koło Naukowe Wspierania i Kreowania Rozwoju Dziecka. Jego opiekunem jesr dr Monika Nawrot-Borowska.

Koło Naukowe Doradców Zawodowych i Personalnych

Funkcję opiekuna naukowego Koła Doradców Zawodowych i Personalnych pełni dr Katarzyna Ludwikowska z Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki. 

Koło Naukowe Animatorów Społeczno-Kulturowych

Opiekunem Koła Naukowego Animatorów Społeczno-Kulturowych jest dr hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyków IDEO

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyków IDEO działa przy Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji. Koło powstało 16 maja 2003 roku z inicjatywy studentów.

Koło Naukowe Socjologii Wychowania i Resocjalizacji

Koło Naukowe Socjologii Wychowania i Resocjalizacji zostało powołane w  2005 r, opiekunem koła jest dr Agnieszka Latoś.

Koło Naukowe Terapii Pedagogicznej

Opiekunem Koła Naukowego Terapii Pedagogicznej jest dr Joanna Szymczak.