Wydział Pedagogiki
Dni Instytutu Pedagogiki UKW 2018, Pracownicy i Goście Instytutu w Ogrodzie Atrium UKW

Dni Instytutu Pedagogiki UKW 2018

W dniach 6-7 czerwca 2018 r. po raz kolejny zorganizowane zostały Dni Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Stałym punktem programu była Sesja Naukowa Licencjantów i Magistrantów. W wyniku prezentacji konkursowych komisja naukowa nagrodziła najlepszych licencjantów i magistrantów w Instytucie Pedagogiki. I miejsce w Konkursie na Najlepszego Licencjanta zajęła Adrianna Nowicka, temat: Mowa w Chorobie Alzheimera i demencji starczej, promotor: dr Halina Laskowska. I miejsce w Konkursie na Najlepszego Magistranta zajęła Paulina Stróżyńska, temat: Aktywność innowacyjna nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w bydgoskich szkołach podstawowych, promotor: prof. dr hab. Ewa Filipiak.

Oryginalnym wydarzeniem tegorocznej uroczystości była Debata na temat: Jak pedagogika sprzyja osiąganiu sukcesu? z udziałem Nietuzinkowych Absolwentów Bydgoskiej Pedagogiki: Małgorzaty Bonin, Elżbiety Krzyżanowskiej, Małgorzaty Rogatty, Macieja Landowskiego, Ireneusza Nitkiewicza i Antoniego Szpaka.
W ramach kawiarenki pedagogicznej odbył się koncert studentów Wydziału Edukacji Muzycznej oraz gościnny występ podopiecznych z Debrzna. W drugim dniu odbyła się Sesja Naukowa Sesja Naukowa Doktorantów Instytutu Pedagogiki, którą otworzył wykład prof. Jacka Piekarskiego z Uniwersytetu Łódzkiego na temat: Krytyka metodologiczna jako praktyka.
Honorowy patronat imprezy sprawował Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Benedykt Odya, prof. UKW.

fot. A. Obiała