Wydział Pedagogiki

Dni Instytutu Pedagogiki

Dni Instytutu Pedagogiki

W dniach 15 – 16 czerwca 2016 roku pracownicy, studenci i goście Instytutu Pedagogiki UKW świętowali Dni Instytutu Pedagogiki. Uroczystość, zainicjowana przez Dyrekcję Instytutu: prof. dr hab. Ewę Filipiak, dra hab. Piotra Kostyło, prof. UKW oraz dr Helenę Ostrowicką, odbyła się już po raz czwarty.

Jak zwykle, Dni Instytutu rozpoczęła Sesja Naukowa Magistrantów i Licencjantów, zainaugurowana gościnnym wykładem prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej (UMK) nt. „Integralnie o edukacji”. Kluczowymcelem Sesji, prowadzonej przez dr Helenę Ostrowicką, było wyłonienie najlepszych - w bieżącym roku akademickim - prac magisterskich i licencjackich Instytutu Pedagogiki. Na podstawie konkursu Komitet Naukowy nagrodził następujące prace magisterskie:

  • I miejsce: Patrycja Lenckowska, „Doświadczenia młodzieży studiującej i niestudiującej w zakresie przemocowych działań nauczycieli w perspektywie retrospekcyjnej” (promotor: dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. UKW)
  • II miejsce: Justyna Żywiczka, „Wychowanie dzieci przez młodociane matki” (promotor: dr hab. Roman Leppert, prof. UKW)
  • III miejsce ex aequo:
  • Magdalena Pluta, „Profilaktyka chorób tarczycy w dyskursie edukacyjnym” (promotor: dr Przemysław Grzybowski)
  • Beata Leman, „Elementy folkloru w edukacji dziecka na przykładzie regionu Kaszub” (promotor: dr Katarzyna Wojciechowska)
  • Oskar Rączka, „Rewitalizacja dzielnicy Stary Fordon w Bydgoszczy” (promotor: prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka).

Laureatki konkursu na najlepszą pracę licencjacką:

  • I miejsce:Adrianna Reszelewska, „Przebieg terapii dziecka z diagnozą dysleksji z wykorzystaniem technik Metody Krakowskiej”
  • II miejsce: Paulina Musiałowska „Świadomość emisji i higieny głosu wśród nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

Promotorem obu nagrodzonych prac jest dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW.

Pierwszy dzień obchodów Dni Instytutu zakończony został wydarzeniem artystycznym. W ramach Kawiarni pedagogicznej pracownicy, studenci i goście Instytutu obejrzeli spektakl poetycki na bazie twórczości Czesława Miłosza pt. „Urojenie” (scenariusz i reżyseria: Eugeniusz Rzyski, wykonanie: Wanda Dolman-Rzyska, Eugeniusz Rzyski).

Drugiego dnia odbyła się sesja naukowa doktorantów kierunku pedagogika, którą poprowadziłkierownik studiów, dr hab. Roman Leppert, prof. UKW. Sesję zainaugurował gościnny wykład dr hab. Edyty Zierkiewicz, prof. UWrpt.„Wykorzystanie analizy ramowej (frameanalysis) w badaniach nad popularnymi konstrukcjami raka piersi i ich potencjalnymi „efektami”. Ponadto, tego dnia prof. Zierkiewicz poprowadziła dla pracowników i doktorantów Instytutuwarsztaty analizy ramowej.