Wydział Pedagogiki

Dni Instytutu Pedagogiki 2014

II Dni Instytutu Pedagogiki – reminiscencje

Władze Instytutu w Sali Rady Wydziału

W dniach 11-12 czerwca 2014 roku pracownicy i studenci Instytutu Pedagogiki po raz drugi świętowali Dni Instytutu Pedagogiki. Organizatorem spotkania była Dyrekcja Instytutu Pedagogiki: prof. dr hab. Ewa Filipiak, prof. nadzw., dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw. oraz dr Helena Ostrowicka.

Społeczność Instytutu w auli

Uroczystość rozpoczęła II Sesja Naukowa Magistrantów i Licencjantów zorganizowana pod patronatem Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia dra hab. Mariusza Zawodniaka, prof. nadzw.. Sesję zainaugurował gościnny wykład prof. dr hab. Doroty Klus‑Stańskiej nt. „Między populizmem a realiami. Pytania o skuteczność polskiej szkoły”. Ważne i trudne pytania o tytułową skuteczność stały się impulsem do ożywionej dyskusji wśród licznie zgromadzonych w Auli Atrium pracowników i studentów, nie tylko Instytutu Pedagogiki.

Tego dnia kluczowym elementem programu były prezentacje prac magisterskich i licencjackich i w efekcie, w drodze konkursu, wyłonienie prac najlepszych.

Społeczność Instytutu w Sali Rady Wydziału

Oto Laureatki konkursu na najlepszą pracę dyplomową Instytutu Pedagogiki w roku akademickim 2013/2014:

 • I miejsce:
  • Alina Staniec – Potrzeby edukacyjne uczniów edukacji wczesnoszkolnej w świetle stawianych przez nich pytań (promotor: prof. dr hab. Ewa Filipiak);
 • II miejsce ex aequo:
  • Marika Malak - Radzenie sobie z trudnościami życia codziennego przez studentów w przestrzeni akademickiej (promotor: dr hab. Ewa Kubiak- Szymborska, prof. nadzw.);
  • Milena Mazur - Działania dorosłych wspierające rozwój empatii u dzieci w świetlicy szkolnej (promotor: dr hab. Maria Deptuła, prof. nadzw.);
  • Aleksandra Pietrzak - Umiejętność komunikowania się uczniów klas I szkoły podstawowej z rówieśnikami (promotor: dr hab. Maria Deptuła, prof. nadzw.);
  • Ilona Perz - Sposoby wypełniania roli macierzyńskiej przez młodociane matki (promotor: dr hab. Ewa Kubiak- Szymborska, prof. nadzw.);
  • Magdalena Brzykcy - Zjawisko idolizowania przez młodzież w okresie wczesnej adolescencji (promotor: dr hab. Ewa Kubiak- Szymborska, prof. nadzw.);
  • Alicja Cybulska - Poziom umiejętności świadczących o uzdolnieniach u dzieci w klasach I-III rozwijanych podczas zajęć muzyczno- ruchowych (promotor: prof. dr hab. Ewa Zwolińska)
  • Zuzanna Karolewska (lic.) - Aktywność społeczna dzieci i młodzieży (na przykładzie „aktywistów” z różnych części świata) (promotor: dr hab. Ewa Kubiak- Szymborska, prof. nadzw.);
 • III miejsce ex aequo:
  • Kamila Andryańczyk  - Archetyp nauczyciela w świetle teorii Pierr’a Bourdieu, Roberta Kwaśnicy i Anthony’ego Giddensa (promotor: dr hab. Ryszarda Cierzniewska, profesor UKW);
  • Natalia Garbicz – Znaczenie motywów wyboru i kształcenia akademickiego dla dojrzewających do zawodu przyszłych nauczycieli (promotor: dr hab. Ryszarda Cierzniewska, profesor UKW);
  • Oliwia Marks - Wartości wychowawcze i edukacyjne kultury popularnej na przykładzie wybranych czasopism dla młodzieży w wieku wczesnej adolescencji (promotor: dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw.);
  • Paulina Kisser - Czas wolny młodych kobiet i sposób jego spędzania (promotor: dr hab. Ewa Kubiak- Szymborska, prof. nadzw.)
  • Aleksandra Grudzińska – Naukowe i ideologiczne uwarunkowania kategorii płci kulturowej – implikacje dla edukacji (promotor: dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw.).

Gratulujemy Laureatkom i Promotorom wyróżnionych prac!   

Z kolei Sesję Naukową Doktorantów zorganizowaną w ramach drugiego dnia obchodów Dni Instytutu Pedagogiki rozpoczął gościnny wykład dr hab. Bogusławy Doroty Gołębniak, prof. DSW nt. „Kon/teksty konstruowania rozwojowej teorii edukacyjnego działania w szkole wyższej”. Wykład wprowadził niezwykłą atmosferę badawczych pasji i poszukiwań, która tego dnia towarzyszyła młodym adeptom nauki i wszystkim uczestnikom Sesji.

Pracownicy w Ogrodzie Atrium

Po prezentacji koncepcji prac doktorskich i pierwszych rezultatów badań nadszedł czas na chwilę wytchnienia i Kawiarnię pedagogiczną. W przyjemnym otoczeniu zielonego atrium zainaugurowana została nowa formuła spotkań pracowników, studentów i zaproszonych gości Instytutu pod nazwą „Spotkania z Mistrzami. Reminiscencje – Refleksje – Rekomendacje”. O swoich mistrzach w ujęciu biograficznym opowiedziała prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska. Rozmowę, skupioną na trzech głównych wątkach: biograficznym, instytucjonalnym i naukowym poprowadził dr hab. Roman Leppert, prof. nadzw..

Pięć studentek stoi przy mikrofonie.

Drugie obchody Dni Instytutu Pedagogiki zakończyły atrakcje artystyczne, wokalne i taneczne: Wiosenny koncert w wykonaniu studentów Pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem muzycznym wg E.E. Gordona, przygotowany pod opieką dra Pawła Trzosa oraz musical Pięć historii o miłości w reżyserii lic. Sandry Brzeskiej.

O sprawną organizację i przyjemne świętowanie II Dni Instytutu Pedagogiki zadbały, pod kierunkiem dr Heleny Ostrowickiej, doktorantki i studentki Instytutu: mgr Marta Bujewska, mgr Małgorzata Gackowska, mgr Natalia Gniadek oraz Joanna Jesiotr.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia w galerii: www.pedagogika.ukw.edu.pl.