Wydział Pedagogiki

Czasopisma

W Instytucie Pedagogiki UKW wydawane sa następujące czasopisma:

 

Edukacja - Animacja - Kultura

 

 

Filozofia Edukacji

 

Przegląd Pedagogiczny 

 

 Szkoła - Zawód - Praca

 

 

Forum Dydaktyczne - wydawanie czasopisma zostało zawieszone, archiwalne numery można znaleźć w repozytorium.