Wydział Pedagogiki

Czasopisma

W Wydziale Pedagogiki UKW wydawane sa następujące czasopisma:

Okładka czasopisma Edukacja - Animacja - Kultura

 

Edukacja - Animacja - Kultura

 

Okładka czasopisma Filozofia Edukacji

 

Filozofia Edukacji

 

Okładka czasopisma Przegląd Pedagogiczny

Przegląd Pedagogiczny 

 

Okładka czasopisma Szkoła - Zawód - Praca

 Szkoła - Zawód - Praca

 

Okładka Czasopisma Forum dydaktyczne

 

Forum Dydaktyczne - wydawanie czasopisma zostało zawieszone, archiwalne numery można znaleźć w repozytorium: Forum dydaktyczne.