Wydział Pedagogiki

Kierunki badań Wydziału Pedagogiki

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziałe Pedagogiki:

 • Edukacja muzyczna - jej efektywność i uwarunkowania prowadzące do aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Lokalne (społeczno-kulturowe) uwarunkowania funkcjonowania wybranych środowisk wychowawczych,
 • Diagnozowanie i optymalizowanie warunków rozwoju psychospołecznego i realizacji zadań życiowych przez dzieci, młodzież i dorosłych,
 • Proces kształcenia w zmieniającej się rzeczywistości. Problemy-Konteksty-Rozwiązania
 • Edukacja zawodowa w kontekście zmian cywilizacyjnych,
 • Edukacja elementarna - stan, potrzeby, tendencje, możliwości rozwoju w zmieniającej się rzeczywistości,
 • Podmioty wychowania - opisy i nowe perspektywy społeczno-kulturowe,
 • Edukacja jako przedmiot badań, narracji i społecznego dyskursu,
 • Wsparcie rehabilitacyjne, terapeutyczne i doradcze oraz inkluzja społeczna osób z zaburzeniami rozwoju, dysfunkcjami, niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi,
 • Etiologiczne, symptomatologiczne, prognostyczne i profilaktyczne aspekty patologii społecznych w percepcji i ewaluacji osób w różnych kategoriach wiekowych oraz zagrożenia i zachowania nieakceptowane społecznie wśród tych osób,
 • Współczesna obyczajowość - zmiany w obszarze norm, tradycji, języka,
 • Kreatywność w procesie edukacji,
 • Konstruowanie rzeczywistości edukacyjnej w relacjach między nauczycielem a uczniami oraz między uczniami,
 • Filozoficzne podstawy wychowania i praktyka edukacji obywatelskiej w kontekście historycznym i współczesnym,
 • Metodologie badań i studia nad dyskursem w pedagogice.