Wydział Pedagogiki

Aktualności

Nowa monografia dr hab. Renaty Tomaszewskiej-Lipiec

Ostatnio ukazała się nowa monografia dr hab. Renaty Tomaszewskiej Lipiec z Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki.

Nadanie stopnia doktora habilitowanego Renacie Tomaszewskiej-Lipiec

15 stycznia 2019 r. Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW przyjęła uchwałę w sprawie nadania doktor Renacie Tomaszewskiej-Lipiec stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Artykuł prof. Heleny Ostrowickiej i dra Łukasza Stankiewicza w prestiżowym czasopiśmie "Higher Education Research & Development"

Na łamach prestiżowego czasopisma "Higher Education Research & Development" ukazała się najnowsza publikacja prof. Heleny Ostrowickiej i dra Łukasza Stankiewicza pt. The truths of business and the lies of academia: the order of discourse on higher education in Poland. 

Uroczystość wręczenia dyplomów

NOTED - dwa projekty UKW z Inland Norway University of Applied Sciences

W dniach 25-26 września 2018 na UKW odbyła się wizyta studyjna koordynatorów projektu NOTED połączona z seminarium problemowym pt.: Professional Preparation of a Contemporary Teacher. Through practice to professionalism.

Nadanie stopnia dra Katarzynie Ludwikowskiej

Z radością informujemy, że w dniu 18 września 2018 roku Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia dra nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Katarzynie Ludwikowskiej.

Stypendium od Prezydenta miasta Bydgoszczy dla dr hab. Mariusza Cichosza, prof. nadzw.

Dr hab. Cichosz Mariusz, prof. nadzw. w sierpniu bieżącego roku otrzymał stypendium  od Prezydenta miasta Bydgoszczy na publikację książki: Instytucje kultury w Bydgoszczy na przestrzeni dziejów. Bydgoska Szkoła Dramatyczna (1945-1948). Tom I.

dr Maciej Jabłoński otrzymał grant w konkursie MINIATURA 2

Sukces dra Macieja Jabłońskiego w ramach konkursu MINIATURA 2 Narodowego Centrum Nauki. Doktor otrzymał grant w wysokości 14 522 zł na realizację badań wstępnych pt. Samorządność uczniowska a włączanie społeczne w edukacji specjalnej.

prof. Stephen Hicks o edukacji

22 maja 2018 r. pracownicy i studenci Instytutu Pedagogiki UKW mieli niezwykłą okazję wysłuchać wykładu profesora Stephena Hicksa z Uniwersytetu Rockford (USA) pt. Power and Freedom: Liberal versus Postmodern Education.