Wydział Pedagogiki

Aktualności

I Forum Młodzieży za nami

Toruńska Szkoła Ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego

16 września 2019 w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbyła się konferencja dla nauczycieli w ramach projektu „Toruńska Szkoła Ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Wyniki badań o lifestreamingu

W lipcu 2019 r. dr Jolanta Jarczyńska z Instytutu Pedagogiki UKW podczas konferencji zaprezentowała wyniki badań prowadzonych w bydgoskich szkołach średnich dotyczących ich obecności w sieci. Projekt: Zjawisko lifestreamingu jako droga do poszukiwania i konstruowania tożsamości młodych osób. Statusy tożsamościowe i style tożsamości młodych osób a nadmierne korzystanie przez nie z sieci społecznościowych był realizowany z grantu z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Nagrodzona monografia Renaty Tomaszewskiej-Lipiec

Książka dr hab. Renaty Tomaszewskiej-Lipiec, prof. uczelni zatytułowana Praca zawodowa - życie osobiste. Dysonans czy synergia? zajęła I miejsce w ramach III edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na Wybitną Monografię za rok 2018.

Szkolenie z Metody Strukturalnej

15 czerwca 2019 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni z Instytutu Pedagogiki UKW, jak również studenci szkolili się od wczesnych godzin porannych z Metody Strukturalnej, która należy do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby.
Metoda Strukturalna - nauka czytania i pisania uczniów z deficytami rozwojowymi. Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów pedagogiki