Wydział Pedagogiki

Aktualności

Porozumienie między UKW a zakładami karnymi

25 kwietnia 2014 roku w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie porozumień w sprawie szczegółowej współpracy w zakresie działalności resocjalizacyjnej, naukowo-badawczej oraz odbywania praktyk zawodowych.

..

..