Wydział Pedagogiki

Aktualności

Seminarium: o edukacji matematycznej

Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej UKW zorganizował seminarium naukowo-metodyczne: Edukacja matematyczna jako przestrzeń zmian - teoria, badania, praktyka pedagogiczna, które odbyło się 23 marca 2015 roku.

Seminarium: o pedagogice społecznej

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Bydgoski oraz Instytut Pedagogiki UKW byli organizatorami IV seminarium naukowego: O pedagogice społecznej – jej dorobku i kierunkach poszukiwań.

I Ty możesz zostać Świetym Mikołajem!

Studenci pedagogiki UKW przeprowadzili akcję zbiórki słodyczy, zabawek, odzieży  i innych potrezbnych materiałów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uniwersytecki Dzień Profilaktyki po raz drugi

Studenci z Koła Naukowego Socjologii Wychowania i Resocjalizacji UKW 9 grudnia 2014 r. zorganizowali II Uniwersytecki Dzień Profilaktyki. Substancje uzależniające.