Wydział Pedagogiki

Aktualności

Funkcjonowanie Sekretariatu Wydziału Pedagogiki w dniach 14.04 -17.05.2020r

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Rektora nr 55/2019/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r, dyżury pracowników Sekretariatu Wydziału Pedagogiki w terminie od 14.04. do 17.05.2020r. odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-13.00.

Zmiana Zarządzenia Rektora dot. dyżurów pracowników UKW

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2019/2020 Rektora UKW zmieniającym punkt dotyczący dyżurów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, pracownik Sekretariatu będzie pełnił dyżur w dniu 8.04.2020r w godzianach 9.00-13.00