Wydział Pedagogiki
Konferencja Konferencja

Konferencja w Europarlamencie "The Future is Ours" (Przyszłość jest nasza)

W dniach 1-3.05.2023 odbyła się Konferencja w Europarlamencie. Wydarzenie jest częścią projektu The Future Is Ours, którego celem jest podniesienie świadomości i stawanie w obronie praw osób z Zespół Downa w Europie i poza nią. The Future is Ours to projekt dotowany przez UE, w ramach którego do lipca 2023 roku odbędą się trzy wydarzenia online i jedno na żywo. W związku z wyborami do UE, które odbędą się w 2024 roku, a wiele osób z zespołem Downa będzie mogło w nich głosować po raz pierwszy, chcemy poświęcić nasz czas na podkreślenie czterech celów UE dla osób z trisomią 21: Autonomia, Widoczność, Zdrowie i Równe Traktowanie. EU for Trisomy 21 to platforma zrzeszająca partnerów z całej Europy, lokalne organizacje pozarządowe, a także inicjatywy zapoczątkowane przez rodziców i inne grupy nieformalne, które współpracują na rzecz poprawy życia osób z zespołem Downa i wspólnie z nimi zabierają głos w instytucjach UE.

Polskę reprezentowali:
- Michał Gurajdowski, Małgorzata Częstochowska osoby z zespołem Downa
- Agnieszka Karolak L’Arche Polska
- Piotr Częstochowski Dziecięce Graffiti z Bydgoszczy
- Arkadiusz Gurajdowski Towarzystwo Przyjaciół Downa z Grudziądza
- dr Maciej Jabłoński p.o. kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Spotkano się m.in. aby wymienić między sobą doświadczenia i sformułować postulaty, które przedstawione zostaną europosłom podczas spotkań panelowych i indywidualnych. Na konferencji przepracowywano tematy:

1. Co UE może dla nas zrobić? O co powinniśmy pytać naszych przedstawicieli kiedy z nimi rozmawiamy?

2. Autonomia - Co oznacza dla nas bycie naprawdę autonomicznym? Jak możemy stać się autonomiczni i pomóc naszym przyjaciołom/członkom rodziny z zespołem Downa osiągnąć najwyższy poziom autonomii?

3. Widoczność - Dlaczego widoczność jest tak kluczowa i jak wpływa na nas na poziomie prywatnym i politycznym?

4. Przeciwdziałanie dyskryminacji - Jak ableizm wpływa na Twoje codzienne życie? Co można zrobić, żeby to zmienić? Przeprowadzono również tzw. "Kreatywne warsztaty niewerbalne". Osoby biorące udział w tym warsztacie nie musiały znać żadnego konkretnego języka. Ważne w tym warsztacie było odkrywanie kompetencji emocjonalnych. Jak wszystkim wiadomo emocje mają uniwersalny przekaz.
Wyjazd Polskiej delegacji wspiera finansowo Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w tym Wydział Pedagogiki. Bardzo im za to dziękujemy.

Poniżej linki do zdjęć z wydarzenia:

- spotkanie z Premierem Jerzym Buzkiem
https://www.facebook.com/JerzyBuzek/posts/pfbid0tVAhGM3PTr72wJWsSaokLL5Dm8EcgN3MBmkFkwUQjV8vJ37Jq74ucjJvcjzDiZuRl

- spotkanie z Kingą Kowalczyk z biura Europoseł Elżbiety Rafalskiej
https://www.facebook.com/elzbieta.rafalska/posts/pfbid02XjtbVN7V6X4swf5w8G8bwdUwnkkp2KHkzEvnhBaZaZiTfAJDmidtGtJXsxeqmGbbl

- spotkanie z Jarosławem Dudą 
https://www.facebook.com/jaroslawduda2/posts/pfbid02ucFqP9c1BPvJydkUWhJZj6Xsv8ksoHQR5hfywwNEmX5ZrBrBHaP91NZLy2FQC4Qhl

- https://www.facebook.com/photo/?fbid=603835325110821&set=a.208578994636458

Operacje:
05-05-2023, 08:35
publikacja: Anna Brycka
05-05-2023, 10:33
modyfikacja: Anna Brycka