Wydział Pedagogiki
Prof. Oksana z Władzami Wydziału Prof. Oksana z Władzami Wydziału

Podsumowanie wizyty prof. Oksany Zabolotnej

W dniach od 10.03.2023 roku do 23.03.2023 roku na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego gościła jako Visiting Professor Pani prof. Oksana Zabolotna z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyna w Humaniu w Ukrainie.

Pani Profesor jest pedagożką, językoznawczynią, profesorką Katedry Języków Obcych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyna, starszą pracowniczką naukową w Zakładzie Współpracy Międzynarodowej Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, prezeską Ukraińskiego Stowarzyszenia Badań Edukacyjnych, redaktorką czasopisma Studies in Comparative Education Journal, główną trenerką i facylitatorką British Council Ukraina. Jej zainteresowania badawcze dotyczą komunikacji międzykulturowej, metodologii EFL, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz edukacji alternatywnej.

Celem pobytu Pani prof. Oksany Zabolotnej było przede wszystkim dzielenie się wiedzą ze studentami Wydziału Pedagogiki oraz wymiana myśli naukowej z naszymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi i dydaktycznymi. Miało to miejsce podczas 16-godzinnych zajęć dla studentów i 2-godzinnego wykładu dla pracowników Wydziału. Zajęcia i wykład odbyły się w języku angielskim.

W trakcie pobytu Pani prof. Oksana Zabolotna miała możliwość spotkania się z Władzami Wydziału Pedagogiki: Dziekan dr hab. Heleną Ostrowicką, prof. uczelni oraz Prodziekan ds. kształcenia dr Elżbietą Okońską.

Prof. Oksana Zabolotna wzięła również udział w spotkaniu w Domu Kultury „Orion” z kilkudziesięcioosobową diasporą Ukraińców mieszkających w Polsce, na zaproszenie Prezesa Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenie Pracy Społecznej w Bydgoszczy Pana dra Stefana Pastuszewskiego. Gesty solidarności, wzruszające przeżycia i głębokie refleksje, były ważną częścią spotkania z Naukowczynią, z kraju ogarniętego wojną. Opiekunką pobytu była dr Wioletta Junik z Zakładu Dydaktyki Wydziału Pedagogiki. Dr W. Junik od kilku lat współpracuje z Ukraińskim Stowarzyszeniem Badaczy Edukacyjnych, któremu przewodniczy prof. Oksana Zabolotna.

Operacje:
06-04-2023, 09:36
publikacja: Anna Brycka
06-04-2023, 13:47
modyfikacja: Anna Brycka