Wydział Pedagogiki

Otwarcie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

31 marca 2023 roku otwarto nowy obiekt w przestrzeni Centrum Nauki Kopernik (CNK) - Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego. W uroczystości otwarcia uczestniczyli Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Marek Macko dr hab. inż., prof. uczelni oraz prof. dr hab. Ewa Filipiak, Kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Wydziału Pedagogiki. Zaproszenie jest wyrazem uznania dla wieloletniej współpracy UKW i CNK. Nowy obiekt jest przestrzenią innowacji, zorientowaną na współpracę interdyscyplinarnych środowisk w szczególności reprezentantów technologii, kultury i nauki.

Pracownia w zamierzeniu ma służyć kojarzeniu myśli naukowej z biznesem i wdrażaniu w życie konkretnych rozwiązań służących edukacji To swoiste laboratorium, ośrodek badawczo-rozwojowy prowadzony przez CNK Kopernik, jest poświęcony innowacjom w edukacji.

W trakcie krótkiej wizyty studyjnej prof. M.Macko i prof. E.Filipiak nie tylko poznawali przestrzeń (laboratoria, stacje badawcze Living Lab) prototypy eksponatów i obszary działalności Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, ale także zainicjowali rozmowy o dalszej współpracy naukowo-badawczej, projektowej i wdrożeniowej pomiędzy UKW i CNK w trakcie spotkań z Dyrektorem Naczelnym CNK Robertem Firmhoferem oraz Anną Dziama zastępcą Dyrektora Programowego ds. Edukacji

Nasz Wydział Pedagogiki w sposób szczególny jest zaangażowany we współpracę z CNK, której inicjatorką jest Prof. Ewa Filipiak. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Wydział Pedagogiki, ma podpisaną trójstronną umowę o współpracy z Centrum Nauki Kopernik (CNK) i Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy dotyczącą programu Klubu Młodego Odkrywcy (KMO). Koordynatorem tej współpracy z ramienia UKW/Wydziału Pedagogiki jest dr Adam Mroczkowski z Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji.

Pani Profesor Ewie Filipiak i Panu Doktorowi Adamowi Mroczkowskiemu, serdecznie gratulujemy kolejnych interesujących odsłon tej owocnej współpracy.