Wydział Pedagogiki

Funkcjonariusze służby więziennej Funkcjonariusze służby więziennej

Zostań funkcjonariuszem służby więziennej

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy

ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZY,
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

  • strażnik działu ochrony - 20 etatów

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Wymagane wykształcenie min. średnie.

Wynagrodzenie brutto 3703 zł

  • młodszy(a) pielęgniarz(ka)/ młodszy(a) ratownik medyczny – 6 etatów

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.

Wynagrodzenie brutto 3956 zł

  • młodszy instruktor działu techniki, łączności i informatyki - 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym.
Wymagane wykształcenie zawodowe (tytuł licencjata lub równorzędny)

Wynagrodzenie brutto 3956 zł

  • młodszy referent - referent (farmacja) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych - 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym.
Wymagany dyplom zawodowy technika farmaceutycznego, ukończony dwuletni staż zawodowy technika farmaceutycznego.

Wynagrodzenie brutto 3844 zł

  • młodszy asystent (magister farmacji) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych - 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym.
Wymagany dyplom ukończenia studiów na kierunku farmacja, ważne prawo wykonywania zawodu magistra farmacji.

Wynagrodzenie brutto 4420 zł

  • młodszy asystent (lekarz) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych - 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe medyczne, ważne prawo wykonywania zawodu. Mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku. Predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Wynagrodzenie brutto 4420 zł

ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZY,
Zamiejscowy oddział ginekologiczno - położniczy w Grudziądzu
ul. Wybickiego 10/22, 86-300 Grudziądz

  • młodszy(a) pielęgniarz(ka) – położna - 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.

Wynagrodzenie brutto 3956 zł