Wydział Pedagogiki

dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni ekspertem PKA w dyscyplinie pedagogika

Dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni z Wydziału Pedagogiki oraz Dyrektor Kolegium II zgodnie z decyzją nr 6/2021 Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 marca 2021 r. została wpisana na listę ekspertów zespołu nauk społecznych PKA w dyscyplinie pedagogika.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Pełna lista na stronie: www.pka.edu.pl