Wydział Pedagogiki

Publikacja naukowa: Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji

W Wydawnictwie UKW ukazała się książka pod redakcją dr hab. Renaty Tomaszewskiej, prof. uczelni, pt. "Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji" (Bydgoszcz, 2020).

Monografia stała się przestrzenią dla eksterioryzacji poglądów i wyników badań na temat nowych koncepcji związanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami pracy i kariery, z uwzględnieniem ich aspektów czasowych i przestrzennych oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji dla edukacji.

Kategorie: nowej pracy, nowej kariery oraz edukacji są dynamiczne i wymagają ciągłego, niełatwego namysłu naukowego, który podjęli autorzy przygotowujący prezentowane w książce rozdziały. zgodziwszy się z tezą o narodzinach  nowej pracy, zainicjowali trud poszukiwań w tym obszarze problemowym.

Jak sprawić, aby edukacja przygotowywała do życia w przyszłości – w warunkach nowego millenium; do świata który dziś jeszcze nie istnieje; do wykonywania pracy i zawodów, których jeszcze nie ma? Jak ma ona wyposażać w kompetencje przyszłości: poznawcze, cyfrowe i społeczne? Czy to jest w ogóle możliwe? Na te pytania poszukiwano odpowiedzi, szczególnie gdy upowszechnia się formuła czwartej rewolucji przemysłowej oraz społeczeństwa 5.0.