Wydział Pedagogiki

Dr Elżbieta Okońska powołana na stanowisko Prodziekana Wydziału Pedagogiki ds. Kształcenia

3 września 2020 roku JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powołał na stanowisko Prodziekana Wydziału Pedagogiki ds. kształcenia w kadencji 2020-2024 dr Elżbietę Okońską.
Pani Doktor pełniła w ubiegłym roku akademickim funkcję pełnomocnika Dziekana ds. współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. W nowej kadencji 2020-2024 pełnić będzie także zaszczytną funkcję członkini Senatu UKW w Bydgoszczy.

Serdecznie gratulujemy!