Wydział Pedagogiki

Przedstawiciele Wydziału Pedagogiki w nowym gremium Senatu UKW

W czerwcu środowisko pracowników Wydziału Pedagogiki wybrało swoich przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na nową kadencję 2020-2024.

W drodze przeprowadzonych wyborów w skład nowego gremium senackiego wejdą:

  • dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni,
  • dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni,
  • dr Elżbieta Okońska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu właściwych decyzji w pracach tego kluczowego organu Uczelni!