Wydział Pedagogiki

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online "Edukacja przed, podczas i po pandemii"

W sobotę, 20 czerwca br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa (zrealizowana online) zatytułowana "Edukacja przed, podczas i po pandemii", której organizatorami były: Katedra Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Referaty w trakcie konferencji wygłosili:

 • Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (UŁ, APS) „Barometr Szkolny: COVID-19. Wyzwanie dla edukacji”. Wyniki międzynarodowych badań w Szwajcarii, Niemczech i Austrii,
 • Dr hab. Jacek Pyżalski, prof. uczelni (UAM) Edukacja zdalna w czasach pandemii w Polsce: sukces czy porażka?,
 • Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (US) Poszanowanie prawa do iedukacji,
 • Dr hab. Michał Klichowski, prof. uczelni (UAM) Badania nad mechanizmem „Dowodu sztucznej inteligencji” (AI proof) i ich implikacje dla czasów pandemii COVID-19,
 • Zespół Pedagogiki Mediów i Kultury Edukacji Wybrane społeczno-technologiczne aspekty akademickiej edukacji w trybie online w okresie pandemii – perspektywa międzynarodowa,
 • Dr hab. Anna Babicka, prof. uczelni (AP), dr Krzysztof Łuszczek (US), dr Waldemar Lib (UR) (Nie)codzienna rzeczywistość edukacyjna nauczycieli akademickich w Polsce w czasie pandemii COVID-19,
 • Dr Lidia Marek (US), dr Aleksander Cywiński (US), dr inż. Tomasz Warzocha (UR) (Nie)codzienna rzeczywistość edukacyjna studentów w Polsce w czasie pandemii COVID-19,
 • Dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. uczelni (US), dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. uczelni (UZ), dr hab. Wojciech Walat, prof. uczelni (UR) Wizualizacja czasu wolnego studentów przed i w czasie pandemii COVID-19,
 • Prof. dr Jarek Janio (Santa Ana College, USA) Kształcenie akademickie w czasie pandemii COVID-19 – perspektywa porównawcza.

Odbyła się również bardzo interesująca dyskusja, dotycząca treści poszczególnych wystąpień.
W przeprowadzeniu konferencji bardzo ważną rolę odegrał Komitet Organizacyjny, który tworzyli:

 • Dr Lidia Marek (USz),
 • Dr Katarzyna Marszałek (UKW),
 • Dr hab. Przemysław Grzybowski prof. uczelni (UKW),
 • Dr Aleksander Cywiński (USz).

Niedługo udostępniony zostanie zapis konferencji, umożliwiając osobom, które nie mogły w niej uczestniczyć zapoznanie się z przebiegiem obrad.
Organizatorzy zapowiadają kolejne spotkanie we wrześniu br.

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Więcej informacji: facebook.com