Wydział Pedagogiki

Wybór do Rady Dziedziny Nauk Społecznych

W dniu 18 czerwca odbyły się wybory 8 przedstawicieli Wydziału Pedagogiki do Rady Dziedziny Nauk Społecznych w kadencji 2020-2024.

W niniejszej radzie naukowej Wydział Pedagogiki reprezentować będą:

prof. dr hab. Ewa Filipiak

prof. dr hab. Ryszard Gerlach 

prof. dr hab. Roman Leppert

dr hab. Beata Bonna, prof. uczelni

dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni

dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni

dr hab. Halina Steinke, prof. uczelni

dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni

Gratulujemy !