Wydział Pedagogiki

Kierunki: Pedagogika i Praca socjalna z pozytywnymi akredytacjami PKA

Miło nam zakomunikować, iż kierunek PEDAGOGIKA, studia pierwszego i drugiego stopnia oraz PRACA SOCJALNA, studia pierwszego stopnia prowadzone przez kadrę Wydziału Pedagogiki Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymały POZYTYWNĄ OCENĘ.

Zespoły Oceniające PKA WYRÓŻNIŁY JAKOŚĆ PROWADZONEGO KSZTAŁCENIA w wielu kryteriach przeprowadzonej OCENY PROGRAMOWEJ.

Wcześniej pozytywną ocenę PKA otrzymała również realizowana od wielu lat koncepcja kierunku PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA, studia pierwszego stopnia.

Cieszymy się, iż wieloletnia tradycja akademickiego kształcenia pedagogicznego w naszej Uczelni uzyskała - kolejny raz - uznanie gremium Ekspertów PKA. 

Ocena programowa PKA odbyła się w roku akademicki 2018/2019.