Wydział Pedagogiki

Spotkanie partnerów sieci Klubu Młodego Odkrywcy

W dniu 28 maja odbyło się spotkanie partnerów sieci Klubu Młodego Odkrywcy funkcjonujących pod egidą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematem obrad było "Utrzymanie opiekunów klubów w sieci KMO w pandemii i bezpośrednio po niej". Cele dyskusji sformułowano następująco:

  •  Wymiana doświadczeń pracy w programie w czasie pandemii,
  • Identyfikacja zagrożeń i szans jakie dla programu KMO mają okoliczności pandemii,
  • Omówienie pomysłów działań możliwych do zrealizowania w nowej dotacji.

Spotkanie przeprowadzono za pośrednictwem systemu Microsoft Teams w dwóch sesjach: przedpołudniowej i wieczornej. Swoimi doświadczeniami i refleksjami podzielili się przedstawiciele partnerów z całej Polski oraz z Kazachstanu i Ukrainy. UKW reprezentował dr Adam Mroczkowski z Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, który przedstawił prezentację zamykającą pierwszą część obrad.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest partnerem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie od lipca 2019 roku. Dr Adam Mroczkowski jest koordynatorem regionalnych działań KMO.