Wydział Pedagogiki

Komunikat Rektora UKW w sprawie funkcjonowania Uczelni od 25 maja br.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2020r w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UKW, informujemy, że praca w Sekretariacie Wydziału Pedagogiki od dnia 25 maja br. będzie świadczona w ramach systemu stacjonarnego od poniedziałku do piątku w godzianch 8.00-14.oo.