Wydział Pedagogiki

Monografia pod naukową redakcją dr hab. Renaty Tomaszewskiej, prof. uczelni. pt. SEKRETY ORGANIZACJI. BARWY CODZIENNOŚCI

Żyjemy w społeczeństwie "organizacji". Stają się one wszechobecne w życiu każdej jednostki. Żadna z rozwojowych zmian w historii człowieka nie byłaby możliwa bez organizacji jako nośnika ludzkiej współpracy. Na rynku wydawniczym, obejmującym publikacje naukowe, akcentuje się przede wszystkim negatywne zjawiska mające miejsce w organizacjach. Tymczasem analiza dokonana przez autorów tworzących treść monografii pod naukową redakcją dr hab. Renaty Tomaszewskiej, prof. uczelni. pt. SEKRETY ORGANIZACJI. BARWY CODZIENNOŚCI wskazuje, iż mówić można o „palecie barw”, o „palecie kolorów” oddających istotę różnorodnych procesów i wydarzeń mających w nich miejsce. Uznając „organizacje” za ważną formację dyskursywną w naukach społecznych, ukazano sekretne „barwy” tworzące ich codzienność. Etymologia słowa „sekret” wskazuje na tajemnicę, czy też poufną wiadomość przeznaczoną tylko dla wybranych osób. Liczne są również synonimy przypisywane temu określeniu. Jest ich ponad kilkadziesiąt, często zebrane w takie grupy znaczeniowe, jak np.: niewiedza na jakiś temat, tajemniczy charakter zjawiska owianego zagadką, czy po prostu coś sekretnego. Tytułowe, wybrane sekrety organizacji przedstawiono w prezentowanych kolejno 21 rozdziałach. Zapraszamy do lektury!