Wydział Pedagogiki

Nowa monografia przygotowana przez pracownice Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Z przyjemnością informujemy o nowej monografii przygotowanej przez pracownice Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki:

  • Ewa Krause, Katarzyna Ludwikowska, Renata Tomaszewska, "Generacja NEET. Obraz własny, doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy", Wyd. UKW, Bydgoszcz 2019, ISBN 978-83-8018-302-5

Monografia ta jest – jak dotąd – jedną z nielicznych prac zwartych poświęconych zagadnieniu stosunkowo nowemu, a mianowicie generacji NEET, określanej również mianem młodych „niezaangażowanych”. W literaturze naukowej, jak i w mowie potocznej powtarza się stwierdzenia, że „Przyszłością świata są młodzi ludzie”; że „Przyszłość świata należy do młodych”. Czy stwierdzenia te można odnieść również do NEETsów, czyli młodych Not in Education, Employment or Training?  Według metodologii Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat kategoria ta obejmuje osoby między 15 a 34 rokiem życia, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą się.
Z punktu widzenia podjętej problematyki, zasadne są obawy autorek o losy reprezentantów generacji NEET, którzy nie potrafią podejmować decyzji dotyczących własnego życia zawodowego oraz przyjąć za nie odpowiedzialności. Konsekwencje takiego stanu mogą zaważyć na życiowych losach „młodych”.

Zapraszamy do lektury!