Wydział Pedagogiki

Funkcjonowanie Sekretariatu Wydziału Pedagogiki w dniach 14.04 -17.05.2020r

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Rektora nr 55/2019/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r, dyżury pracowników Sekretariatu Wydziału Pedagogiki w terminie od 14.04. do 17.05.2020r. odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-13.00.