Wydział Pedagogiki

Zmiana Zarządzenia Rektora dot. dyżurów pracowników UKW

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2019/2020 Rektora UKW zmieniającym punkt dotyczący dyżurów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, pracownik Sekretariatu będzie pełnił dyżur w dniu 8.04.2020r w godzianach 9.00-13.00