Wydział Pedagogiki

Nowa monografia „The Dispositif of the University Reform” autorstwa prof. Heleny Ostrowickiej, dr Justyny Spychalskiej-Stasiak i dra Łukasza Stankiewicza w prestiżowym wydawnictwie Routledge Nowa monografia „The Dispositif of the University Reform” autorstwa prof. Heleny Ostrowickiej, dr Justyny Spychalskiej-Stasiak i dra Łukasza Stankiewicza w prestiżowym wydawnictwie Routledge

Nowa monografia „The Dispositif of the University Reform” autorstwa prof. Heleny Ostrowickiej, dr Justyny Spychalskiej-Stasiak i dra Łukasza Stankiewicza w prestiżowym wydawnictwie Routledge

Nowa monografia „The Dispositif of the University Reform. The Higher Education Policy Discourse in Poland” autorstwa prof. Heleny Ostrowickiej, dr Justyny Spychalskiej-Stasiak i dra Łukasza Stankiewicza w prestiżowym wydawnictwie Routledge.

Najnowsza monografia zespołu kierowanego przez prof. Helenę Ostrowicką łączy aktualne debaty, z jednej strony nad recepcją kategorii Michela Foucaulta: dispozytyw, dyskurs i governmentality, z drugiej zaś - nad współczesnymi zmianami w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Celem badań przedstawionych w książce była rekonstrukcja założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce i formacji wiedzy o uniwersytecie w przestrzeni publicznej w latach 2011-2014 na podstawie krytycznej analizy dyskursu rządowego, akademickiego i medialnego. Teksty analizowano przez pryzmat trzech prototypowych dyspozytywów: prawa, bezpieczeństwa i dyscypliny. Zrealizowane badania pokazują strategiczny związek między różnymi racjonalnościami i logiką polityki szkolnictwa wyższego w odniesieniu do roli, jaką badania naukowe i edukacja pełnią w społeczeństwie, władzę jurydyfikacji jako samowzmacniającego się procesu, dyskursy parametryzacji i transformację w dyscyplinowaniu studentów. Rozważania są prowadzone w odniesieniu do zmieniających się paradygmatów polityki (tj. internacjonalizacja, parametryzacja, ukierunkowana na państwo polityka liberalna), a także w kontekście nowych polityk ponadnarodowych, które stanowią wspólną płaszczyznę do dyskusji na temat zmian w poszczególnych krajach.

Książka powstała w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Urządzanie uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce” (DEC-2014/14/E/HS6/00671).

Link do strony wydawnictwa: https://www.routledge.com/The-Dispositif-of-the-University-Reform-The-Higher-Education-Policy-Discourse/Ostrowicka-Spychalska-Stasiak-Stankiewicz/p/book/9780367189808

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!