Wydział Pedagogiki

Pedagogika resocjalizacyjna Liderem Jakości Kształcenia 2020 Pedagogika resocjalizacyjna Liderem Jakości Kształcenia 2020

Pedagogika resocjalizacyjna Liderem Jakości Kształcenia 2020 "Studia z Przyszłością”

Kierunek Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia) prowadzony w ramach Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał Certyfikat „Lider Jakości Kształcenia 2020. Studia z Przyszłością”.

Certyfikat ten przyznano w V. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Wyróżnienie „Lider Jakości Kształcenia” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków/specjalności studiów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznawanych przez Komisję Ekspercką, oceniającą aplikacje w V. edycji Programu.

Organizatorem merytorycznym Programu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat przyznano na podstawie rekomendacji Komisji Eksperckiej, reprezentującej środowisko akademickie, gospodarcze i pozarządowe.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studióww, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i koncepcji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.