Wydział Pedagogiki

Wizyta studyjna w Inland Norway University of Applied Sciences (INN University) w Hamar w Norwegii Wizyta studyjna w Inland Norway University of Applied Sciences (INN University) w Hamar w Norwegii

Wizyta studyjna w Inland Norway University of Applied Sciences (INN University) w Hamar w Norwegii

W dniach 13-19 lutego prof. dr hab. Ewa Filipiak (koordynator projektu w Polsce) z Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji oraz mgr Imisława Bugeja (dyrektor szkoły ISOB) przebywały z wizytą studyjną w Inland Norway University of Applied Sciences (INN University) w Hamar w Norwegii (https://eng.inn.no/).

Celem wizyty była realizacja zadań badawczych wynikających z założeń projektu NOTED mająca na celu rozwijanie kompetencji międzykulturowej studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

W ramach wizyty przeprowadzono superwizję w Prestrud School w Hamar, w której praktykę odbywa Damian Szałkowski, student historii UKW. W trakcie pobytu przeprowadzono wywiady fokusowe w międzynarodowych grupach studentów dotyczące ich refleksji i doświadczeń związanych z kluczową kategorią: „kompetencje interkulturowe”. Podjęto także ustalenia dotyczące realizacji dalszych etapów projektu. Zaprezentowane została idea e-portfolio wdrożona do dokumentowania praktyki przez polski zespół UKW.  

W dniach 24-26 lutego natomiast z wizytą studyjną w szkole ISOB, w której odbywają praktyki 2 studentki norweskie przebywali Knut Øystein Høvik oraz prof. Inger Haug (INN University, Norway). Wkrótce odbędzie się rekrutacja 5 studentów UKW do kolejnej edycji praktyk.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji (https://kulturaedukacji.ukw.pl).