Wydział Pedagogiki

Dr hab. H. Ostrowicka, prof. uczelni nominowana do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Miło nam poinformować, że pracownik Wydziału Pedagogiki dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni jest nominowana z ramienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Nominacja Pani Profesor uwzględnia całokształt Jej pracy naukowej i organizacyjnej, a w szczególności aktywną działalność naukową w zakresie badań nad dyskursem edukacyjnym i polityką wobec szkolnictwa wyższego.

Szczególnie cieszy fakt, iż nominacja dr hab. H Ostrowickiej, prof. uczelni jako pracownika Wydziału Pedagogiki jest pierwszym takim wyróżnieniem Rektora, jakiego udzielił reprezentatowi nauk humanistycznych i społecznych. 

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!