Wydział Pedagogiki

Odwołanie zajęć na studiach niestacjonarnych w dn. 15.02.2020

W związku z pracami remontowymi związanymi z przebudową byłego gmachu Biblioteki nastąpi wyłączenie energii elektrycznej w kampusie ul. Chodkiewicza 30.
W związku z powyższym - zgodnie z decyzją Dyrektora Kolegium - zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Pedagogiki odbywające się w sobotę 15.02.2020 musiały zostać odwołane.