Wydział Pedagogiki

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA z POZYTYWNĄ oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA z POZYTYWNĄ oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Miło nam zakomunikować, iż kierunek PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA, studia pierwszego stopnia  prowadzony przez kadrę Wydziału Pedagogiki Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej został oceniony POZYTYWNIE.

Zespół Oceniający PKA WYRÓŻNIŁ JAKOŚĆ PROWADZONEGO KSZTAŁCENIA na tym kierunku studiów w WIĘKSZOŚCI KRYTERIÓW PRZEPROWADZONEJ OCENY PROGRAMOWEJ

Ocena programowa PKA odbyła się w roku akademicki 2018/2019.