Wydział Pedagogiki

Quo vadis polska szkoło? - debata na UKW

Quo vadis polska szkoło? - debata na UKW

23 stycznia w auli UKW odbyła się debata: „Quo vadis polska szkoło?”. Spotkanie było swoistym trójgłosem w ważnej naukowej i społecznej debacie na temat teraźniejszości i przyszłości polskiej szkoły.

W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Roman LeppertKrystian Ostrowski, nauczyciel, poeta i pisarz oraz uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy: Stanisław Godek i Jakub Zgłobicki. Podczas debaty głos zabrała również licznie zgromadzona młodzież z II LO w Bydgoszczy oraz XII LO w Bydgoszczy (klasy policyjne), studenci UKW a także studenci z innych uczelni oraz nauczyciele akademiccy.

W trakcie wydarzenia poruszono niezwykle aktualne i ważne kwestie dotyczące relacji nauczyciel – uczeń, oceniania, motywowania uczniów i ich rozwoju. To złożyło się na powodzenie całego przedsięwzięcia. Jak podkreślił jeden z Prelegentów: edukacja to relacja  a  dialog, namysł nad istotnymi społecznymi tematami, prowadzony w przestrzeni uniwersytetu, tworzą z niego autentyczną szkołę dialogu.

Debatę, wpisującą się w cykl wykładów otwartych na Wydziale Pedagogiki UKW, dedykowanych studentom i młodzieży szkół średnich, prowadziła dr Elżbieta Okońska z Zakładu Dydaktyki Wydziału Pedagogiki UKW, który jest inicjatorem całego cyklu spotkań.

Więcej szczegółów dotyczących tego wyjątkowego wydarzenia w relacji prasowej i radiowej:

Prelegentom, wszystkim zadającym pytania i Uczestnikom za zaangażowanie serdecznie dziękujemy, zapraszając jednocześnie na kolejne wykłady otwarte.

Galeria zdjęć: www.ukw.edu.pl