Wydział Pedagogiki

Medal 100-lecia Powrotu Chojnic do Ojczyzny dla dr. hab. Piotra Kostyło, prof. uczelni

Miasto Chojnice przyznało dr. hab. Piotrowi Kostyło, prof. uczelni Medal 100-lecia Powrotu Chojnic do Ojczyzny za szczególne zasługi dla Chojnic. Stosowny dokument podpisali Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Antoni Szlanga oraz Burmistrz Miasta Chojnice dr Arseniusz Finster.

Medal jest wyrazem uznania za wieloletnią współpracę naukową naszego Pracownika z Miastem, zwłaszcza współorganizowanie konferencji i seminariów, przygotowywanie wspólnych publikacji oraz aktywność wykładową.